Selv en liten reduksjon i forbruket kombinert med en disiplinert sparing, kan over tid bygge seg opp til et betydelig beløp. Vi skal her se på en enkelt måte å flytte penger fra unødvendig forbruk til sparing.

Få oversikt over hva du bruker pengene dine på

Første steg på veien til et redusert forbruk, er å få en oversikt over egen privatøkonomi og hva pengene går til. Har du ikke allerede et budsjett over økonomien din, bør du lage dette, slik at du får kontroll på inntekter og utgifter, og ser hvor du kan kutte.

Det trenger ikke å være verken vanskelig eller tidkrevende å legge et budsjett. Det finnes flere utmerket apper til iPhone, iPad og Android som lar deg gjøre dette. Du kan også sjekke om nettbanken din har et integrert budsjettverktøy, som automatisk kan sette opp budsjettet for deg, basert på transaksjonene på bankkontoene dine. Sist men ikke minst kan du selvsagt lage budsjettet i Excel, der det finnes flere utmerket gratismaler på norsk, du kan ta utgangspunkt i.

Når først du har fått oversikt over økonomien din, vil du kanskje oppleve at du har en relativt stor «diverse» post på budsjettet, som gjerne inkluderer penger som går til det vi kan definere som unødvendig forbruk. Dette kan være en kopp kaffe på vei til jobben eller medlemsavgift på treningssenteret der du ikke har satt din fot de siste 8 måneder. Det er ikke unormalt at man blir overrasket over hvor mye penger man faktisk bruker på unødvendig forbruk, når man summerer dette opp måned for måned. Det er imidlertid helt sentralt å faktisk få oversikt over hva man bruker pengene sine på, for først da vet man hvor man kan spare, og det er første steg på veien til å kutte ned på forbruket.

Flytt penger fra forbruk til sparing

Er målet med et redusert forbruk å øke formuen, bør pengene man sparer hver måned, flyttes til sparing. Her gjelder det selvsagt å være selvdisiplinert nok til å faktisk få flyttet pengene til sparing, og ikke falle for fristelsen til å bruke pengene på andre typer forbruk. Det beste og enkleste er i de fleste tilfeller å sette opp en spareavtale, der det gjøres et automatisk trekk fra lønnskontoen en gang i måneden. Da sikrer du at du alltid får spart det beløpet du har planlagt, og du unngår å falle for fristelsen til å hoppe over sparingen enkelte måneder.

Med dagens historiske lave rentenivå, får du omtrent ingen avkastning på pengene dine ved å ha dem i banken. Selv de mest konkurransedyktige sparekontoene vil i dag ikke gi deg mye mer enn 2% årlig rente, hvilket knapt er nok til å dekke opp for inflasjonen. I praksis taper du derfor penger ved å sylte dem ned på en konto i banken.

Et alternativ som over tid vil gi en mye bedre avkastning, er å spare i fond. Det er dog viktig å huske på at det er en høyere risiko forbundet med å spare i fond, fremfor å ha pengene i banken. Ønsker du bare i minimal grad å ta noen risiko, bør du se på sparing i obligasjonsfond eller fond som investerer i andre former for rentebærende verdipapirer. Slike fond har som regel en meget lav risiko, men avkastningen vil heller ikke være spesielt høy. Har du en relativt lang tidshorisont på sparingen din, gjerne 5-10 år, vil det i de aller fleste tilfeller være lønnsomt å ta noe mer risiko, for dermed også å kunne oppnå en høyere avkastning. Det kan for eksempel være ved å sette noe av pengene i aksjefond, mens resten holdes i obligasjonsfond, eller en form for kombinasjonsfond, for å holde den totale risikoen moderat. De fleste banker og nettmeglere kan være behjelpelige med å sette opp en fondsportefølje som passer til nettopp deg, og som gjør det enkelt for deg å spare månedlig.