Refinansiering handler om å få bedre betingelser på eksisterende gjeld og kreditter man har, oftest ved å samle flere mindre lån i et nytt større. Det er to ting som gjelder:

– Lån og kreditter med høy rente.
– Gjeld som kan skape store problemer.

Man kan spare mye penger på å refinansiere på en god måte, men det er selvfølgelig viktig å velge nøye hvilke lån og kreditter man skal refinansiere. Det er mulig å dele inn gjeld som er aktuell i minst to kategorier: gjeld med høy rente og gjeld som kan skape store problemer.

Den første kategorien er ganske åpenbar. Her handler det om lån som man betaler mye renter og gebyrer på, og som man kan oppnå bedre betingelser på ved refinansiering. For bankenes del kom det nylig en ny forskrift for denne typen virksomhet.

Det vil man spare penger på, og man blir gjeldfri raskere. Den andre kategorien er hvis man har gjeld som kan skape store problemer i fremtiden. Enten i form av inkasso, lønnstrekk eller andre inngripen i økonomien eller kanskje i form av konflikter.

Dyre kreditter og SMS-lån

Hvis man har mange lån som skal refinansieres, så kan man godt lage en liste for å sortere de etter prosent rente.

Husk da at det skal være effektiv rente, det vil si inkludert kostnader som ulike gebyrer og lignende. Deretter kan man egentlig bare begynne på toppen og arbeide seg nedover. Skal vi tro refinansiere.net, kan det å refinansiere dyr gjeld hjelpe et individ med høye rentekostnader spare særdeles mye penger over tid.

Spesielt hvis man har mange lån er gebyrer en viktig faktor i dette regnestykket. Hvis man klarer å refinansiere ti ulike lån med termingebyr på opp mot 75 kr hver måned til et samlet lån, kan man spare flere hundre kroner på det hver måned. De pengene kan gå direkte til nedbetaling av gjelden eller for å få litt mer romslig økonomi. Man får også en ryddigere økonomi med bedre oversikt.

Gjeld på kredittkort

Kredittkort har ofte høy rente på utestående beløp, ofte over 20 %. Derfor lønner det seg nesten alltid å refinansiere gjeld på kredittkort.

Det er dog viktig å huske på at den gjelden man har som ikke har fått forfall ennå er rentefri. Den bør man altså ikke refinansiere.

Det kan også være verdt å sjekke om kredittkortet har noen form for utsettelse eller andre løsninger som kan gi lavere rentekostnader uten refinansiering. Denne siden gir en god pekepinn på hvilke regler som gjelder.

  • Bruk kredittkort disiplinert og betal til forfall.
  • Refinansier gjeld på kredittkort som har kommet ut av kontroll.

Det du skylder staten

Det kan være lett å glemme gjeld til staten, men i noen tilfeller kan det faktisk være aktuelt å refinansiere den hvis det er mulig.

Staten har sterke virkemidler for å inndrive gjeld, og til og med for mindre regninger som kringkastingsavgiften legges det på purregebyr som er mye større enn i det private, allerede ved første purring.

Hvis man har andre typer gjeld som begynner å nærme seg lønnstrekk eller lignende, bør man undersøke mulighetene for refinansiering.

Privatgjeld

Private lån fra venner og familie er kanskje det som mange venter med til sist, men det er ikke nødvendigvis lurt.

Denne type gjeld fører sjelden til inkasso eller lignende problemer, men det kan faktisk skape store konflikter mellom venner og familie. Hvis man merker at man ikke lenger har det godt i situasjonen med å skylde penger til mennesker man kjenner privat, bør det faktisk være helt i orden å refinansiere med en profesjonell part.

Gjeld man ikke bør slette

Det finnes en del gjeld som man aldri bør refinansiere. Det gjelder alle typer lån der man vil få dårligere betingelser, det vil sjelden være noe poeng å for eksempel refinansiere billån og definitivt ikke boliglån.

Et annet lån som man bør holde seg unna er studielån. Det er et svært gunstig lån med lav rente, fleksible betingelser og mulighet for å sette nedbetaling på vent. Refinansier heller aldri rentefri kredittkortgjeld.

Noen avsluttende tips

Det er mulig å spare mye penger på refinansiering. I tillegg finnes det mange aktører som samler inn tilbud for en. Å refinansiere gjeld er noe både privatpersoner såvel som næringslivet velger å gjøre fra tid til annen. Et godt eksempel er Nordic American Tankers som hegnar.no sier måtte refinansiere obligasjonsgjelden sin for å overleve.

Uansett så er det viktigste steget man må ta å få oversikt over gjelden og gå videre og faktisk spørre om tilbud. Det kan selvfølgelig være at man får nei hvis man er i en veldig utfordrende økonomisk situasjon, men det er aldri feil å spørre og muligheten for store besparelser er der.