• Bli kredittverdig igjen.
  • Få frihetsfølelsen tilbake.

Vi viser deg hvordan man kan bli kvitt gammel gjeld og få en ny start på livet. Slipp å gå med tunge tanker, ikke vær redd for å gå i postkassen lenger. Gammel gjeld er smart å få ryddet opp i, små avdrag med høye renter er ikke veien å gå dersom man ønsker å rydde opp i egen økonomi.

Nordmenn har økt sin gjeld kraftig de siste årene. Vi skylder til sammen rundt 3 500 milliarder kroner til bankene. Dette kommer i hovedsak av stadig høyere priser på boliger, dermed tar vi opp mer i boliglån. Det har også blitt mer vanlig å ta opp forbrukslån, og vi nordmenn skylder i overkant av 110 milliarder.

Type gjeld

Dersom man har flere lån er det viktig å fokusere på de dyreste lånene først. Altså ikke nødvendigvis det lånet man skylder mest penger totalt sett, men det lånet med den høyeste renten. Dersom man ikke gjør dette vil kostnadene bare ved å låne pengene bli mye mer, og totalsummen man ender med å betale blir høyere.

Man har ulike metoder til å betale ned gjeld. Ekspertene referer ofte til snøballmetoden eller snøskredmetoden. Begge metoder kan være effektive dersom man vil kvitte seg med gjelden raskest mulig, men hvilken metode en passer best inn i avhenger litt av personlighetstype. Nedbetaling av gjeld henger sammen med psykologiske aspekter, slik som med mye annet.

Snøskredmetoden

Denne metoden passer best med rasjonell tankegang som sier at det er best å kvitte seg med den dyre gjelda først. Man begynner med kredittkortgjeld, så forbrukslån, billån, boliglån og deretter studielån. De aller fleste forbruker økonomer anbefaler denne typen nedbetaling, og det gir mening logisk sett. Denne nedbetalingen gir lavest rentekostnad dersom man følger planen punktlig.

  • Ulike metoder.
  • Hva som passer best er individuelt.

Snøballmetoden

Dette er en litt mer uortodoks metode som passer best for den med et mer pragmatisk utgangspunkt. Nedbetaling kan by på utfordringer i det lange løp, for det er en ting å lage en nedbetalingsplan, men en annen ting å gjennomføre den i praksis. Derfor er det viktig å ta hensyn til motivasjonsaspektet av prosessen.

Start med det letteste

Mange vil falle fra i den typiske, rasjonelle nedbetalingsprosessen veldig fort. Rett og slett fordi det tar for lang tid å få bekreftelse på at man gjør noe riktig. Dersom man derimot starter med å betale det minste lånet først, vil man kjenne på bekreftelsen at dette er noe man skal klare å gjennomføre fortere.

De små seirene

Det gjelder for mange å komme seg godt i gang med noen små seire i starten, og gjennom disse opplevelsene vil man innse at det er mulig å betale ned gjelden lettere og bruke kortere tid enn det som kanskje var forventet på forhånd. For mange kan det hjelpe å sette opp et budsjett, dermed får man oversikt over utgiftene.

Ikke bruk penger unødvendig

Dersom man har satt seg et mål om å bli kvitt gjelda så fort som mulig, er det avgjørende at man finner et system man kan leve med, og ikke gir opp dette systemet. Hovedmålet er å bli gjeldfri, dermed kan man kanskje ikke ta seg like mye friheter med tanke på å bruke penger som før.